Palkitut 2011

Keski-Suomen maaseutugaalassa palkittuja nuoria maaseutuyrittäjiä yhdisti navettateema. Navettateema näkyi myös juhlapaikassa, koska Martinkievarin juhlasali on rakennettu vanhaan kivinavettaan.

Hiehohotelli, Yli-Tervalan maatila, Päivi ja Tuomo Anttila/ Jämsänkoski

  • HihoHotelli –toiminnan käynnistämisestä
  • innovatiivisesta toimintamallista ja uuden luomisesta
  • verkottumisen hyödyntämisesetä

Yli-Tervala on Tuomo Anttilan kotitila. Sukupolvenvaihdos tehtiin vuonna 2006, jolloin tilalla oli lypsykarjaa. Anttilat ideoivat yritykselleen aivan uuden toimintamallin ja perustivat HiehoHotellin. Hiehonkasvatuksen ulkoistaminen on ratkaisu maitotilalliselle laajentaa maidontuotantoa; tähän puolestaan HiehoHotelli antaa mahdollisuuden.

HiehoHotelli on hyvä esimerkki siitä, miten tilojen työnjaolla voidaan parantaa kaikkien liiketoiminnan kannattavuutta. Yli-Tervalan maatilalla on tehty isoja investointeja. Kasvattamon rakentaminen alkoi lantalan osalta viime vuoden marraskuussa ja kasvattamo avasi ovensa tämän vuoden lokakuussa. Hotelliin tulee mahtumaan 300 asukasta ja kaikki paikat on vuokrattu 10 vuodeksi eteenpäin.

Lisätietoja: www.hiehohotelli.fi

 

Ohelan tila, Mervi ja Miika Säynätmäki, Jyväskylän Korpilahden Tikkalan kylä

  • rohkeudesta investoida ja kehittää yrityksen toimintaa
  • jatkaa perinteistä perusmaataloutta uusin keinoin
  • verkottumisen hyödyntämisestä

Ohelan tilalla on tehty kuuden viime vuoden aikana isoja investointeja, jotka osoittaa rohkeutta kehittää yritystä ja liiketoimintaa. Ensimmäinen merkittävä investointi tehtiin vuonna 2005, jolloin valmistui 60 lypsylehmän pihatto. Samaan rakennukseen mahtuivat myös hiehot ja vasikat. Ohelan tilan peltopinta-alaa on kasvatettu järjestelmällisesti ja lietelannan levityksessä on siirrytty muun muassa multaavan lietevaunun käyttöön. Tila harjoittaa myös koneurakointia.

Tänä vuonna (2011) navettaan tehtiin muutostyöt, jossa yhden robotin navetta muutettiin kahden robotin navetaksi. Vasikoille tehtiin oma kasvattamo, ja hiehot siirrettiin Päivi ja Tuomo Anttilan HiehoHotelliin. Ohelan tilan toiminta osoittaa verkottumisen ja yhteistyön merkityksen myös maatilayrityksessä. Näillä perusteilla Ohelan tila ja Yli-Tervalan maatila voitaisiin palkita myös verkostoitumisestaan.

 

Navettakino, Eemeli Mölsä ja Matti Kakko, Konnevesi

  • maaseudun elämänlaadun ja elinvoimaisuuden parantamisesta
  • palvelujen ja yrittäjyyden kehittämisestä maaseudulla

Navettakino sai alkunsa 2000-luvun alussa, kun 12-vuotias Eemeli Mölsä löysi Konneveden kotiseutumuseosta elokuvaprojektorin ja kunnosti laitteen toimintakuntoon. Eemeli innosti pari vuotta nuoremman Matti Kakon ryhtymään yrittäjäksi kanssaan.

Elokuvateatterille löytyi tila poikien naapurista, Eino Tuhkasen tyhjentyneestä navetasta. Apua saatiin myös paikalliselta Särkisalon kyläyhdistykseltä. Navettaan rakennettu Sali on aito 50-paikkainen elokuvateatteri, jossa on 35 mm:n projektori, Dolby-äänentoisto, nouseva katsomo ja suuri valkokangas. Teatterin ohjelmisto on ajankohtaista ja kotimaista suosivaa. Navettakino elävöittää maaseutua ja paikallista kulttuuritoimintaa.

Navettakino on jo aiemmin palkittu kulttuuriteko -palkinnoilla, mutta maaseutujaosto haluaa nostaa esille Navettakinon myös maaseudun elämänlaadun kehittäjänä.

Lisätietoja: www.navettakino.fi

 

Vuoden kylä 2011, Konginkangas

Konginkankaan menestystarina on ollut niputtaa paikalliset pienet kyläyhteisöt yhdeksi kokonaisuudeksi, jota on helppo kehittää ja markkinoida. Yhteiset kotisivut www.konginkangas.fi kokoavat pienemmät yhteisöt, tapahtumat ja tarinat. Kuntaliitos Äänekoskeen tapahtui 1993 mutta edelleen oma paikallinen identiteetti on vahva. Konginkangas on aktiivisesti ottanut osaa hanketalkoisiin ja mm. laatinut alueellisen kyläsuunnitelman 2010-2015.

Lisätietoja: www.konginkangas.fi

 

Kuokkavieras -titteli

Kylätoiminnan tukihenkilön/-yhteisön tunnus Kylien Laillistettu Kuokkavieras -titteli myönnettiin tänä vuonna kaavoitusarkkitehti Julia Virtaselle Jyväskylän kaupungista. Virtasen ansiota on mm. kyläkaavoituksen kehittyminen Keski-Suomessa.