Palkitut 2010

Vuoden 2010 maaseutugaalassa palkittiin hankkeita ja yrityksiä Keski-Suomesta, jotka ovat tehneet merkittäviä ympäristötekoja.

Vuoden kehittämishanke: Ruokaa läheltä (Japa Ry)

Ruokaa läheltä –hankkeessa on kehitetty lähi- ja luomuruuan saatavuutta perustamalla lähiruokapiirejä. Piirejä toimii Tikkakoskella, Muuramessa ja tuoreimpana Laukaassa. Näin on syntynyt uusia yhteistyöverkostoja paikallisten tuottajien ja kuluttajien välille. Lähiruokapiirin kautta välitettävät tuotteet on valittu siten, ettei niillä kilpailla olemassa olevien verkostojen tai kauppojen kanssa, vaan täydennetään niiden tarjontaa.

Hanke edistää kestävää kehitystä, sillä lähellä tuotetun ruuan suosiminen on myös ympäristöteko.

Hankkeen toimintaan osallistuneiden lähiruoasta kiinnostuneiden määrä on ylittänyt odotukset moninkertaisesti. Lähiruokapiirien toiminta on suunniteltu ja alusta pitäen siten, että ne voivat toimia omaehtoisesti ilman hankkeen tukea.

Ruokaa läheltä-hanketta hallinnoi JAPA eli Jyväskylän Asukkaiden Paikallisagenda ry. Japa ry on jyväskyläläinen asukasyhdistysten perustama kestävää kehitystä edistävä yhdistys. Hanke on saanut Leader-rahoitusta Jyväsriihi ry:ltä ja Keski-Suomen ELY-keskukselta.

Vuoden ympäristöpanostus: Ylä-Tihtarin tila, Jyväskylä; Korpilahti

Korpilahtelaisella Ylä-Tihtarin tilalla on pitkät ja arvokkaat perinteet. Ylä-Tihtarin tila on Oittilan kylän kantatila, joka on ollut perustamisvuodestaan 1561 asti saman suvun hallussa. Tilan pihapiiri on suojelukohde, jonka aittoihin kerätty kotimuseo tarjoaa kosketuksen eilispäivän arkeen. Ylä-Tihtarin kasvinviljelytila tuottaa viljaa, perunaa sekä siemenmausteita. Tilalta myydään suoramyyntinä perunaa ja viljatuotteita. Ylä-Tihtari on monialainen maaseutuyritys, joka harjoittaa myös metsätaloutta sekä tarjoaa majoitus-, ravitsemis- ja elämysmatkailutoimintaa.

Ylä-Tihtarin tilan pellot rajoittuvat Päijänteen vesistöihin. Tilalla on voimassa erityisympäristötukisopimuksia suojavyöhykkeiden, perinnebiotooppien sekä maiseman hoidosta. Muissakin asioissa otetaan huomioon kestävä kehitys, esimerkiksi lomamökeissä on käytössä kompostikäymälät.

Näillä monipuolisilla toimilla Ylä-Tihtarin tila vaalii alueen luonnon monimuotoisuutta, perinnemaisemaa ja vesistöjen suojelua.

Lisätietoja: www.ylä-tihtari.fi

Ylä-Tihtarin tila esiteltiin myös ohjelmasarjassa Monimuotoinen maaseutumme, joka on osa Keski – Suomen maaseudun tiedotushanke Hinkalon koordinoimaa maaseudun edistämiskampanjaa. Katso esittely: Ylä-Tihtarin tila

Kunniamaininta vuoden ympäristöpanostus: Lehtoniemen tila, Laukaa

Lehtoniemen tila Laukaassa on peltoja luonnonmukaisesti viljelevä lihakarjankasvattaja. Tila käyttää hakelämmitystä talouskeskuksessa ja vuokrattavassa lomamökissä.

Noin puolet Lehtoniemen vuokrapelloista sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella, josta saadaan vettä Jyväskylän kaupungin asukkaille. Siksi viljelysuunnaksi on valittu luonnonmukainen viljely. Tilan eläimet laiduntavat arvokasta perinnebiotooppialuetta. Tänä vuonna tila on hakenut sopimusta ei-tuotannollisten investointien monivaikutteisten kosteikkojen hoitoon.

Viljelijä Markku Pitkänen toimii EU-avustajana, välittää omaa tieto-taitoaan muille yrittäjille ja tekee muille viljelijöille ympäristötuen edellyttämiä viljelysuunnitelmia. Hän toimii myös puheenjohtajana MTK Laukaan tuottajayhdistyksessä.

www.lehtoniementila.fi

Kunniamaininta vuoden  ympäristöpanostus: Uusitalon tila, Hankasalmi

Uusitalon tila on luomukotieläintila Hankasalmella. Uusitalo on esimerkki isosta maatilasta, jonka tuotantosuunnaksi on valittu luomutuotanto. Tilan pellot ja laiduntava lihakarja elävöittävät Venekosken elämysreitin maaseutumaisemaa.

Tila on sitoutunut kestävään kehitykseen pitkäjänteisesti. Pellot ovat olleet luomutuotannossa vuodesta 1999 ja eläimet vuodesta 2007 lähtien. Tilalle on tehty 20-vuotinen laskeutusallassopimus sekä maiseman kehittäminen ja hoito –sopimus. Tila käyttää hakelämmitystä.